菜单导航

共庆新年笑语哗,红岩士女赠梅花

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:13:03

共庆新年笑语哗,红岩士女赠梅花

出自近代董必武的《元旦口占用柳亚子怀人韵》

原文赏析:

共庆新年笑语哗,红岩士女赠梅花
举杯互敬屠苏酒,散席分尝胜利茶。
只有精忠能报国,更无乐土可为家。
陪都歌舞迎佳节,遥祝延安景物华。

拼音解读

gòng qìng xīn nián xiào yǔ huá ,hóng yán shì nǚ zèng méi huā
jǔ bēi hù jìng tú sū jiǔ ,sàn xí fèn cháng shèng lì chá 。
zhī yǒu jīng zhōng néng bào guó ,gèng wú lè tǔ kě wéi jiā 。
péi dōu gē wǔ yíng jiā jiē ,yáo zhù yán ān jǐng wù huá 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。