菜单导航

二月湖水清,家家春鸟鸣

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:10:14

二月湖水清,家家春鸟鸣

出自唐朝孟浩然的《春中喜王九相寻 / 晚春》

原文赏析:

二月湖水清,家家春鸟鸣 。林花扫更落,径草踏还生。
酒伴来相命,开尊共解酲。当杯已入手,歌妓莫停声。

拼音解读

èr yuè hú shuǐ qīng ,jiā jiā chūn niǎo míng 。lín huā sǎo gèng luò ,jìng cǎo tà hái shēng 。
jiǔ bàn lái xiàng mìng ,kāi zūn gòng jiě chéng 。dāng bēi yǐ rù shǒu ,gē jì mò tíng shēng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。