菜单导航

山重水复疑无路,柳暗花明又一村

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年11月30日 10:34:56

山重水复疑无路,柳暗花明又一村

出自宋朝陆游的《游山西村》

原文赏析:

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
山重水复疑无路,柳暗花明又一村
箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。
从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

拼音解读

mò xiào nóng jiā là jiǔ hún ,fēng nián liú kè zú jī tún 。
shān zhòng shuǐ fù yí wú lù ,liǔ àn huā míng yòu yī cūn
xiāo gǔ zhuī suí chūn shè jìn ,yī guàn jiǎn pǔ gǔ fēng cún 。
cóng jīn ruò xǔ xián chéng yuè ,zhǔ zhàng wú shí yè kòu mén 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。