document.write('
')
菜单导航

同王履约过道复东堂时雨后牡丹狼籍存叶底一

作者: 王红 发布时间: 2020年07月13日 22:28:56

推脱尘缘意绪佳,冲泥先到故人家。
春来未负樽前笑,雨后犹余叶底花。
矮纸凝霜供小草,浅瓯吹雪试新茶。
凭君莫话蹉跎事,绿树黄鹂有岁华。

上一篇:沧浪池上

下一篇:赋得野亭秋兴