菜单导航

《三台令》原文,翻译,赏析

作者: 张梦 发布时间: 2021年11月26日 07:02:03
三台令
作者:冯延巳 春色,春色,依旧青门紫陌。日斜柳暗花嫣,
醉卧春色少年。年少,年少,行乐直须及早。
明月,明月,照得离人愁绝。更深影入空床,
不道帷屏夜长。长夜,长夜,梦到庭花阴下。
南浦,南浦,翠鬟离人何处。当时携手高楼,
依旧楼前水流。流水,流水,中有伤心双泪。
  拼音解读   chūn sè ,chūn sè ,yī jiù qīng mén zǐ mò 。rì xié liǔ àn huā yān ,
zuì wò chūn sè shǎo nián 。nián shǎo ,nián shǎo ,háng lè zhí xū jí zǎo 。
míng yuè ,míng yuè ,zhào dé lí rén chóu jué 。gèng shēn yǐng rù kōng chuáng ,
bú dào wéi píng yè zhǎng 。zhǎng yè ,zhǎng yè ,mèng dào tíng huā yīn xià 。
nán pǔ ,nán pǔ ,cuì huán lí rén hé chù 。dāng shí xié shǒu gāo lóu ,
yī jiù lóu qián shuǐ liú 。liú shuǐ ,liú shuǐ ,zhōng yǒu shāng xīn shuāng lèi 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关